Hotel in Kunming, CHINA

Home> Hotel & Travel > Hotel in Kunming, CHINA

ZHONGWEI HORIZON HOTEL★

  Recommended

ADD : 432 Qingnian Rd, Wuhua Qu, Kunming Shi, Yunnan Sheng, China, 650021
Phone : +86 871 6318 6666
Websites : http://horizonhotel.net/